Květináče s růžemi k sedmdesátinám maminky mé sestřenice Milušky